Wednesday, 13 March 2013

Krzysztof Kieslowski, Maker Of Enigmatic Films, Dies at 54 (1996)


Вислава Шимборска
О смерти без преувеличений

Не разбирается ни в шутках,
ни в мостах, ни в звёздах,
ни в ткачестве, ни в горном деле, ни в полеводстве,
ни в судостроеньи, ни в выпечке хлеба.

В беседы о наших планах на завтра
вставляет свое последнее слово –
всегда не к месту.

Даже того не умеет,
что связано прямо с её ремеслом:
ни вырыть могилу,
ни гроб сколотить,
ни прибрать за собою.

Занимаясь убийством,
делает это бездарно,
бессистемно и неумело.
Будто на каждом из нас набивает руку.

Триумфы триумфами,
но сколько же ляпов,
промашек
и потуг попробовать снова!

Случалось, ей сил не хватало,
чтобы муху в полёте прибить.
И не одной гусенице
проиграны гонки ползком.

Все эти клубни, стручки,
щупальца, ласты, трахеи,
оперения брачные, зимний мех –
свидетельства недочётов
в её кропотливой работе.

Не хватает ни злой воли,
ни даже нашей помощи в войнах и путчах:
до сих пор всего мало.

В яйцах бьются сердечки птенцов.
Растут скелеты младенцев.
Из семян вырастают два первых листочка,
а, бывает, и высокие деревья на горизонте.

Кто твердит, что она всемогуща,
сам живой аргумент –
не всесильна она.

Нет такой жизни,
что хотя б на минуту
не стала бессмертной.

Смерть
на эту минуту всегда опоздает.

Понапрасну дёргает ручку
невидимой двери.
Кто сколько достиг –
отобрать она уже не может.

*
O śmierci bez przesady

Nie zna się na żartach,
na gwiazdach, na mostach,
na tkactwie, na górnictwie, na uprawie roli,
na budowie okrętów i pieczeniu ciasta.

W nasze rozmowy o planach na jutro
wtrąca swoje ostatnie słowo
nie na temat.

Nie umie nawet tego,
co bezpośrednio łączy się z jej fachem:
ani grobu wykopać,
ani trumny sklecić,
ani sprzątnąć po sobie.

Zajęta zabijaniem,
robi to niezdarnie,
bez systemu i wprawy.
Jakby na każdym z nas uczyła się dopiero.

Tryumfy tryumfami,
ale ileż klęsk,
ciosów chybionych
i prób podejmowanych od nowa!

Czasami brak jej siły,
żeby strącić muchę z powietrza.
Z niejedną gąsienicą
przegrywa wyścig w pełzaniu.

Te wszystkie bulwy, strąki,
czułki, płetwy, tchawki,
pióra godowe i zimowa sierść
świadczą o zaległościach
w jej marudnej pracy.

Zła wola nie wystarcza
i nawet nasza pomoc w wojnach i przewrotach,
to, jak dotąd, za mało.

Serca stukają w jajkach.
Rosną szkielety niemowląt.
Nasiona dorabiają się dwóch pierwszych listków,
a często i wysokich drzew na horyzoncie.

Kto twierdzi, że jest wszechmocna,
sam jest żywym dowodem,
że wszechmocna nie jest.

Nie ma takiego życia,
które by choć przez chwilę
nie było nieśmiertelne.

Śmierć
zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona.

Na próżno szarpie klamką
niewidzialnych drzwi.
Kto ile zdążył,
tego mu cofnąć nie może.

Wislawa Szymborska
- 1986 -
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...